Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013
Đảo Tuần Châu Quảng Ninh

Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới với hàng ngàn các hòn đảo lớn nhỏ được tạo hoá sắp xếp trên đại dương bao la của biển trời Hạ L...